15 October 2018

15 October 2018

STRENGTH: Sumo Deadlift 3 RM WOD: 8 Min AMRAP 2-4-6-8-10 etc. KB Swings 70/50 (L3) 50/35 (L2) 35/25 (L1) T2B (L3) K2E (L2) K290 (L1)
12 October 2018

12 October 2018

“Dallas 5” 5 minutes of: Burpees Then, 5 minutes of: 7 deadlifts, 155 lb. 7 box jumps, 24-in. box Then, 5 minutes of: Turkish get-ups, 40-lb. dumbbell Then, 5 minutes of: 7 snatches, 75 lb. 7 push-ups Then, 5 minutes of: Rowing (calories) Complete as many...
9 October 2018

9 October 2018

STRENGTH: Oly – Hang Power Snatch 2 RM WOD: 7 Min AMRAP of: 10 SDHP 95/65 (L3) 65/45 (L2) 45/35 (L1) 10 Wall-ball 30/20 (L3) 20/12 (L2) 12/12 (Low) (L1)